UWV/Re-integratie

Doelstellingen binnen een traject kunnen zijn:

  • Re-integratie (1e en 2e spoor) vanuit werk of een uitkeringssituatie naar betaald werk;
  • Onderzoeken en verhogen van de psychische weerbaarheid en fysieke belastbaarheid;
  • Beroepenoriëntatie en onderzoek naar passend werk wanneer terugkeer naar eigen werk niet meer passend blijkt te zijn;
  • Verhogen van de vitaliteit;
  • Trainen van sollicitatievaardigheden en begeleiden bij het sollicitatieproces via oriëntatie tot baanverwerving.

Deze trajecten kenmerken zich door persoonlijke aandacht, betrokkenheid, deskundigheid en ervaring. Geen traject is hetzelfde en is afhankelijk van de behoefte van opdrachtgever en cliënt. We werken met een plan van aanpak en de daarin opgestelde doelen met aandacht voor thema’s die raken aan het vinden van werk en de plek die werk heeft in het leven van de cliënt.

Voor Werkfit Maken trajecten via het UWV wordt gewerkt onder de vlag van Zinzijn.