Voice Dialogue

Voice Dialogue is een methode die leidt tot meer bewustzijn over de verschillende kanten van je persoonlijkheid. Daardoor ontstaat er ruimte voor groei en persoonlijke ontwikkeling.

Het uitgangspunt van deze methode is dat ieder mens verschillende stemmen in zijn hoofd heeft. Je kunt het ook delen of subpersoonlijkheden noemen. Deze delen komen op verschillende momenten naar boven. Ze hebben allemaal een andere kijk op de wereld, houden er verschillende gewoonten op na en hebben andere gevoelens en gedachten. Dit gebeurt allemaal niet bewust. Elke subpersoon heeft een belangrijke en vaak beschermende functie in ons leven.

Wie zit er achter het stuur in jouw bus?

Je denkt misschien dat jij het bent die je leven leidt en dat je keuzevrijheid hebt, maar vaak komt het voor dat je wordt geleid door die “ikken” die in jou het hoogste woord voeren: je primaire subpersonen. Deze zitten als het ware voorin “de bus”.

Zij bepalen voor een groot gedeelte je gedrag en hoe andere mensen je zien. Deze primaire “ikken” hebben veel invloed op hoe we ons gedragen. Andere kanten zijn in de loop van ons leven op de achtergrond geraakt of uit onze persoonlijkheid verbannen. Die zitten dan achterin “de bus”.

Wellicht herken je deze stemmen wel van jezelf?

  • De interne criticus (“dat doe je niet goed”);
  • De perfectionist (“dat kan beter”);
  • De drammer (“ik wil het NU!”);
  • De pleaser (“Ik moet ervoor zorgen dat iedereen me aardig vindt”)

Dit zijn maar een paar voorbeelden. Er zijn er nog veel meer.

Van deze stemmen kan je soms behoorlijk last hebben. Zoveel zelfs dat ze je belemmeren om datgene te bereiken wat je echt graag wilt doen/leren/kunnen.

Tijdens een Voice Dialogue sessie nodigen we een of meerdere van deze delen uit om eens te gaan vertellen. Op het moment dat je een stem alle ruimte geeft om zijn/haar verhaal te doen komt er veel waardevolle en vaak (nog) onbewuste informatie naar boven. De intentie van zo’n deel is eigenlijk altijd om je te helpen. Vaak kiest hij daarvoor een tactiek die uiteindelijk belemmerend gaat werken.

Vervolgens onderzoeken we wat er precies mis gaat in jullie communicatie met elkaar en wat er aan beide kanten verbeterd zou kunnen worden. Wanneer jij gaat luisteren naar wat je stemmen te vertellen hebben en zij luisteren naar jou, dan is er samenwerking mogelijk.

Wanneer een goede samenwerking tot stand komt en je communicatie met dat deel als gevolg daarvan is verbeterd, zal het resultaat zijn dat je op een gezonde manier  naar jezelf kunt kijken en kunt reflecteren op jezelf. Zonder dat je je bijvoorbeeld klein voelt, falend, mislukt, onzeker, onwaardig of niet van betekenis.

Mijn rol als coach bij deze sessies is het bewaken van het proces. Ik zorg ervoor dat het overzicht behouden wordt en dat de sessie veilig is.