WerkFit maken

‘Werkfit Maken’ is een dienst die we (KernKompas in samenwerking met Zinzijn) uitvoeren in opdracht van het UWV. Wanneer je een Wajong, WIA, WGA of ZW-uitkering hebt, kan het UWV je een traject aanbieden. Het UWV neemt de trajectkosten voor hun rekening. Als je wilt weten of je recht hebt op een traject kun je contact met het UWV of met ons opnemen.

Werkfit Maken helpt je een realistisch beeld te krijgen van je mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Het helpt je om terug te keren naar de arbeidsmarkt, zodat arbeid weer een centrale plek krijgt in je leven. We bieden je ondersteuning zodat je jouw aandacht en inzet steeds meer kunt richten op het terugkeren in het arbeidsproces.

Voor iedere klant maken we na een kennismakingsgesprek een traject op maat, gericht op de wensen en mogelijkheden. Samen met jou en het UWV bepalen we hoe lang het traject duurt, hoeveel begeleidingsuren er toegekend worden en wat de doelstelling van het traject is.  Een traject duurt maximaal 18 maanden.

Wat is onze aanpak?

De re-integratieactiviteiten van Werkfit Maken kunnen bestaan uit:

 • Het versterken van werknemersvaardigheden
  Te denken valt aan: het opbouwen van arbeidsritme, omgaan met conflicten op de werkvloer, grenzen bepalen en bespreekbaar maken in het zelfstandig uitvoeren van taken en opdrachten, omgaan met hiërarchische structuren binnen de organisatie, etc.
  Tijdens de sessies bespreken we eerdere situaties en reflecteren we daarop met als doel het verkrijgen van zelfinzicht. Ook kunnen we bespreken of een stage, werkervaringsplek of vrijwilligerswerk je kan helpen in je onderzoek. Zinzijn heeft een groot netwerk dat tot je beschikking staat tijdens het traject.
 • Het verbeteren van je persoonlijke effectiviteit
  Hier kun je denken aan het accepteren van en leren omgaan met je belemmeringen en belastbaarheid. Thema’s als assertiviteit en weerbaarheid komen aan de orde. Onder persoonlijke effectiviteit vallen ook het leren profileren van jezelf bij potentiële werkgevers en het voeren van netwerkgesprekken.
 • Het in beeld brengen van de arbeidsmarktpositie
  We onderzoeken grondig wat je kwaliteiten, ervaring en wensen zijn, zodat we een passend loopbaanscenario kunnen schetsen. We formuleren een zoekrichting die ook past bij de fysieke en psychische grenzen. We beschikken over een verscheidenheid aan technieken en methodieken om dit samen met jou te analyseren.

 

Wil je meer weten over een WerkFit Maken traject? Neem dan contact op: