Wat zijn KernTalenten?

compass-390903Je KernTalenten geven je aard, potentieel en intrinsieke motivatie weer. Het zijn je sterktes en zwaktes, die aangeven wat je graag doet en op welke manier. Alle KernTalenten samen geven een goed beeld van jouw fundamentele aanleg en ook geven ze je “goesting” (vrij vertaald uit het Vlaams: wens of verlangen) weer om bepaalde dingen te willen kunnen. Het zijn de absoluut noodzakelijke eigenschappen om je realistische dromen werkelijkheid te laten worden.

Je sterke KernTalenten zijn de talenten die je de energie geven om levenslang uit te kunnen putten. Jouw kleine KernTalenten en sommige combinaties van KernTalenten geven je grenzen aan. Dit is waarom je volledige KernTalenten­constellatie het kompas van je persoonlijkheid vormt. Ze toont jou als die unieke persoon met die speciale combinatie van eigenschappen en elke combinatie is even waardevol!

KernTalenten weerspiegelen je genetische aanleg (dus wat in je DNA vastligt), je aard (nature) en de dingen die je al op zeer jonge leeftijd (voor 3 jaar) hebt geleerd en meegekregen (nurture). Een behoorlijk compleet beeld dus en je KernTalenten samen laten daarmee echt de “aard van het beestje” zien!

swing-407428Je KernTalenten liggen nog onder de laag van klassieke talenten, competenties en/of vaardigheden. Deze 3 zeggen iets over wat je goed zou kúnnen doen, maar ze zeggen niets over hoe gráág je die talenten, competenties en vaardigheden zal willen ontwikkelen en ook niet of ze passen bij de rest van je karakter.

Hoe zit het met invloeden van buitenaf? Hebben die geen invloed op de ontwikkeling van je KernTalenten? Jazeker: je ouders, opvoeding, scholing, milieu, ingrijpende gebeurtenissen en vriend(inn)en hebben een wezenlijke invloed op de ontwikkeling van je KernTalenten. Deze externe factoren hebben ook invloed op de ontwikkeling van je normen en waarden en op de manier waarop je je gedraagt. Hiermee zeggen we dat het heel goed mogelijk is dat je sterke KernTalenten niet allemaal helemaal ontwikkeld zijn op volwassen leeftijd. Het is echter nooit te laat om daar nog verandering in te brengen, want voor een sterk KernTalent is het echt makkelijker om de erbij behorende competenties en/of vaardigheden alsnog te ontwikkelen.

Bij een KernTalentenanalyse worden al bovengenoemde punten betrokken.

Lees verder over: