Onderwijs: Van toetsen van kennis naar ontwikkelen natuurlijke aanleg

Eind vorig jaar las ik dit artikel in Trouw: Persoonlijkheid voorspelt succes. In dit artikel wordt betoogt dat er meer nodig is om te slagen in een studie of baan dan alleen hoge cijfers op school. Volgens Laura van Baars, de auteur van het artikel en Bas ter Weel, onderdirecteur van het CPB en hoogleraar economie in Maastricht, is de persoonlijkheid van een persoon van doorslaggevende betekenis. En dan met name de aanleg en motivatie.

student-315029Zij gaan daarbij uit van 5 persoonlijkheidsdimensies, om het succes te “voorspellen” en dat nodigt in mijn ogen te veel uit tot mensen in hokjes stoppen. Hokjes die voor veel mensen waarschijnlijk niet passen. Deze 5 dimensies zijn terug te vinden in veel KernTalenten en daarom zal deze methode in mijn ogen een nog betere voorspelling geven in hoeverre iemand succesvol zal kunnen zijn in het voltooien van een bepaalde opleiding en ook in de banen erna!

Wel heel erg mooi dat in dit artikel ook erkend wordt dat succes te maken heeft met iemands aangeboren aanleg, dat sluit heel goed aan bij de KernTalentenmethode.

Ook sluit ik me helemaal aan bij het advies uit het artikel om kinderen breed te stimuleren om hun natuurlijke aanleg te ontwikkelen en dus breder te kijken dan alleen de scores op de testen op school.

De KernTalentenmethode kan worden gebruikt voor kinderen vanaf ongeveer 14 jaar en kan uitstekend als ondersteuning dienen om de natuurlijke aanleg boven water te krijgen en daar dan de profielkeuze en studiekeuze op af te stemmen.

In mijn ideale wereld kiest iedereen die studie/opleiding en baan die het beste bij zijn/haar aanleg (en dus KernTalenten) past en daarom verheugt het me ook zeer dat daar steeds meer aandacht voor lijkt te komen!