Toetsen en motivatie

child-517839Voor alle kinderen in groep 8 komt het schooladvies alweer in beeld. Zo langzamerhand hebben alle middelbare scholen de open dagen ed. al weer bekend gemaakt en het is nu dus zaak om het juiste schooladvies van de basisschool te krijgen voor je kind. Ik zie dan ook weer discussies oplaaien over de CITO toets en wat deze nu wel of niet bijdraagt hieraan.

Ook in het kader van Passend onderwijs is de CITO discussie zeker relevant. Ik las hierover een blog van Jacob Jan Voerman – toetsen ja maar hoe? En dit blog triggerde het een en ander bij mij:

Jacob Jan vraagt zich onder andere af in hoeverre het belangrijk is om te meten hoe kinderen presteren ten opzichte van elkaar en of niet de persoonlijke prestatie van het kind zelf veel meer aandacht zou moeten krijgen.

Daar ligt voor mij het aanknopingspunt met de KernTalenten. Er komen er hier 2 aan bod. Te weten: Competitief-Actief en Volhardend-Actief-Focus.

Kinderen die het KernTalent Volhardend-Actief-Focus sterk hebben zullen het leuk vinden om zichzelf te verbeteren ten opzichte van zichzelf. Zij zullen dus gemotiveerd raken doordat zij iedere keer weer een paar puntjes meer scoren dan de vorige keer.

Kinderen die echter sterk scoren op het KernTalent Competitief-Actief zullen er echt lol aan beleven wanneer zij zich met andere kinderen kunnen meten. Zij willen weten welke kinderen er net zo hoog, hoger of lager hebben gescoord als zij hebben gedaan. Wanneer er veel kinderen zijn die beter scoren dan zullen zij gemotiveerd kunnen worden om voor de volgende keer beter hun best te gaan doen om zo in de “ranglijst” te stijgen. Hierbij wordt nadrukkelijk niet bedoeld dat zij dan ook altijd zouden willen winnen, want dat heeft weer met een ander KernTalent te maken.

Het gaat bij beide KernTalenten om de intrinsieke motivatie van het kind. Het ene kind zal die intrinsieke motivatie ervaren door naar zichzelf te kijken en het andere kind dus door naar anderen te kijken. Uiteraard kan een kind ook op beide KernTalenten sterk scoren of op allebei niet…

Ik ben het helemaal met Jacob Jan eens dat er niet teveel nadruk moet liggen op een extern opgelegde norm, want dan kan Passend onderwijs wel eens te veel in het gedrang komen. Het is heel erg belangrijk om aan te sluiten bij de manier waarop het kind intrinsiek gemotiveerd kan worden!