Mensa Awards 2015

Afgelopen zaterdag zijn in Leiden de Mensa Awards weer uitgereikt. Awards worden toegekend aan individuen of organisaties die een bijzondere rol hebben gespeeld in het leven van mensen met een hoge algemene intelligentie in 3 categorieën: Maatschappij, Onderwijs en Werk.

Drie speerpunten zijn van groot gewicht voor het toekennen van individuele awards:

  1. Zichtbaar maken van de betekenis van hoge algemene intelligentie voor de samenleving;
  2. Steunen van best practices om zeer hoge intelligentie optimaal te benutten;
  3. Bijdragen aan een positieve beeldvorming over hoogbegaafdheid en maatschappelijke kansen.
v.l.n.r. Award winnaar Onderwijs Anita Wuestman, Award winnaar Werk Danielle Krekels, Award winnaar Maatschappij Lavinia Meijer
v.l.n.r. Award winnaar Onderwijs Anita Wuestman, Award winnaar Werk Danielle Krekels, Award winnaar Maatschappij Lavinia Meijer

De founding mother van de KernTalentenmethode, Danielle Krekels, heeft deze Award gewonnen in de Categorie: Werk.

Ik ben ontzettend trots op deze prachtige prijs voor Danielle en de KernTalentenmethode!

Dit is wat de jury heeft geschreven in het juryrapport:

“Danielle Krekels is de bedenker van een methode waarmee onder meer iemands hoogbegaafdheid concreet wordt gemaakt (de methode werd niet gemaakt om HB te detecteren, maar had wel dit belangrijke neveneffect). Deze KernTalentenmethode heeft al vele hoogbegaafden geholpen om duurzaam een plek in het werkzame leven te vinden. Zij heeft er gedurende 25 jaren zonder enige vorm van subsidie aan gewerkt. Zij publiceerde er 2 boeken over en wordt regelmatig als spreker gevraagd op congressen en symposia.

Danielle Krekels ontdekte de methode in 1989 bij het zoeken, screenen en selecteren van ingenieurs. Ingenieurs bleken een verrassend vergelijkbare speelvoorkeur te hebben in hun kindertijd. Deze vaststelling was de aanleiding voor verder onderzoek. Danielle Krekels ondervond dat je favoriete kinderspelletjes alles zeggen over je dieperliggende, natuurlijke talenten. Ze ontdekte 23 KernTalenten, met elk hun eigen specifieke componenten.

Wereldwijd ruim 10.000 analyses met diepte-interviews leidden tot de ontwikkeling van een online vragenlijst met een hoge betrouwbaarheidsindex.

KernTalenten weerspiegelen je aard, je potentieel én je intrinsieke motivatie. KernTalenten zijn je natuurlijke aanleg, je set van sterke en minder sterke eigenschappen. Ze bepalen meteen ook de mogelijkheden waarover je beschikt: je originele potentieel, je aangeboren sterktes en zwaktes. Samen vormen ze de ‘blauwdruk’ van je persoonlijkheid. Deze bevindt zich nog onder de laag van klassieke talenten, aanleg, competenties en vaardigheden. Externe factoren beïnvloeden de ontwikkeling van je persoonlijkheid. Maar je echte kern: ‘de aard van het beestje’ verandert nooit wezenlijk. Je ‘blauwdruk’ is dus niet beperkend of compleet determinerend, maar geeft toch wel de grenzen aan van je ontwikkelingsmogelijkheden en je zin er iets mee te doen: je maximale positieve rekbaarheid.

Met deze KernTalenten methode van Danielle Krekels komt er veel inzicht in de talenten van hoogbegaafden. Daarmee wordt een grote bijdrage geleverd in het herkennen, erkennen én inzetten daarvan in de werkomgeving.”